Изберете услуга
Школи
Школи Английски език World Playground часове: 1 часа

цена: 0.00 лв.Преподавател
Чуждестранни стажанти AIESEC
Преподавателите по английски език по програмата World Playground са от различни държави и националности. Със своя нестандартен и интерактивен подход те ще помогнат на Вашето дете да придобие основни познания по английски език с лекота и в една приятна и игрова атмосфера.
 
ЗАПИШЕТЕ СЕ

Уникален начин Вашето дете да придобие основни познания по английски език!
Не просто изучаване на езика, а неповторимо преживяване, в което детето ще се докосне до различни светове и ще разшири своя поглед!

ПРАКТИЧЕСКА СРЕДА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
с Чуждестранни преподаватели от целия свят - Бразилия, Тунис, Египет, Канада, Чехословакия, Китай, Индонезия, Полша, Словения, Индия, Германия

За деца от 4 до 15 год.

Програмата за изучаване на английски език е по проект World Playgraund към международната студенстска организация AIESEC. Детски клуб „Приятели” в продължение на 1 месец ще предостави възможност на децата да прекарат разнообразно и полезно своята лятна ваканция, срещайки се с млади хора от различни националности и култури, докосвайки се до техния опит, забавлявайки се и в същото време, учейки английски език.

Проектът има за цел да изгради позитивно отношение и да разшири погледа към света на децата в детските градини и занималните.  Чуодестранни стажанти от целия свят ще обучават децата чрез интересни и занимателни игри да бъдат активни, креативни, отворени към света. Стажантите ще организират различни дейности, свързани с музика, изкуство, спорт и др. и в същото време децата ще научават на начално ниво английски език чрез песни, дискусии, различни игри и др.

Възрастови групи:
А група - от 10 до 15г
B група - от  до 10г
C група - от 3 до 6г

График за учебните сутуации за А група (10-14)
3 пъти седмично
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
11:00 – 12:30 11:00 – 12:30 11:00 – 12:30
13:00 – 14:30 13:00 – 14:30 13:00 – 14:30

2 пъти/ седмично
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
11:00 – 12:30 13:00 – 14:30

График на учебните ситуации за В група (7-10г)
3 пъти седмично
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
9:00- 10:30
14:30 – 16:00

2 пъти/ седмично
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
9:00- 10:30
14:30 – 16:00

График на учебните ситуации за C група (4 – 7г)
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
16:30 – 17:30

О Ф Е Р Т И

Ученици – А и В група

• Еднократно посещение за ученици 15.00лв/урок
(2 учебни часа)

• Свободни упражнения за ученици:
всеки ден 10:00 – 12:00; 15:00 - 18:00 5.00лв/час

Месечни карти:
2 пъти седмично по 2 учебни часа:
• Карта за 1 месец (16часа) - 115.00лв ( 7.00 лв/ час)
• Карта за 2 месеца (32 часа) - 208.00 лв ( 104.00 лв/месец, 6.50 лв/час)
• Карта за 3 месеца (48 часа) - 264.00лв (88.00 лв/месец, 5.50лв/ час)

3 пъти седмично по 2 учебни часа:
• 1 месец (24 часа) 165.00 лв (6.80лв/учебен час)
• 2 месеца (48 часа) - 298.00лв, (149лв/месец, 6.20лв/учебен час)
• 3 месеца (72 часа) – 375.00лв (125лв/мес 5,20лв/учебен час)

5 пъти седмично – 21 дни по 2 часа - всеки ден:
• 1 месец (42часа) - 273.00лв (6.50лв/час)
• 2 месеца (84часа) –504 .00лв (6.00 лв/час)
• 3 месеца (126 часа) – 585.00лв (189лв/месец, 4.60лв/час)


Ученици – C група

Еднократно посещение :   8.00 лв/урок

Месечни карти:
2 пъти седмично (2 занятия + 2 упражнения за 40минути:
•    Карта за 1 месец   -   52.00лв   ( 6.50 лв/ час)
•    Карта за 2 месеца -  96лв   (48.00 лв/месец,   6.00 лв/час)
•    Карта за 3 месеца -  132лв  (44.00 лв/месец,  5.50лв/ час)

3 пъти седмично по 2 учебни часа:
•     1 месец (24 часа)    150 .00 лв (6,30лв/ час)
•    2 месеца (48 часа) -  280.00лв, (146лв/месец, 5.80лв/учебен час)
•    3 месеца (72 часа) – 375.00лв (125лв/мес 5,20лв/учебен час)

5 пъти седмично – по 2 часа - всеки ден:
•    2 седмици (20часа) – 120лв (6.00лв/час)
•    1 месец (42часа)  - 235лв (5.60лв/час)
•    2 месеца (84часа) –435лв (5.10 лв/час)
•    3 месеца (126 часа) – 585.00лв (189лв/месец, 4.60лв/час)

*Месечните карти могат да бъдат платени разсрочено на 2 или 3 вноски до средата на заявения период
*Посещенията се осъществяват само след предварително записване на тел. 0886 546 086 и 0899 282 250.